پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه : نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف لذت:

قبل از اینکه به ذکر نظر شیخ بپردازیم ، اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که برخی همچون زکریای رازی ألم را به خروج از حالت طبیعی و لذت را رجوع به حالت طبیعی تفسیر کرده اند  ایشان معتقدند که  انسان یک حالت طبیعی دارد که  در آن حالت نه ألمی دارد و نه لذتی،خروج از طبیعت انسانی الم و برگشت به آن لذت است .  زکریا معتقد است که  باز گشت به طبیعت که لذّت از آن حاصل مى شود میسر نیست مگرپس از بیرون شدن‏ از طبیعت که سبب رنج است.  لذا لذّت چیزى نیست مگر زایل شدن‏رنج و راحت شدن از آن (ناصر خسرو قبادیانی،1384ش،ص211)[1] اما ابن سینا مخالف این نظریه بوده و یادآور می شود که نفس این خروج و رجوع لذت محسوب نمی شود بلکه لذت این رجوع ناشی از احساس و ادراک این بازگشت به عنوان یک امر ملائم است و تأکید می کند که لذت با تمام انواعش  ادراک ملائم  است(ابن سینا،1363ش،ص111)

شیخ در اکثر کتابهایش به مناسبت های مختلف بحث لذت را مطرح نموده  و غالبا لذت را چنین تعریف می کند:لذت چیزی جز ادراک ملائم از آن حیث که ملائم است ،نیست(ابن سینا،1404ه.ق،ص369 ،همو1379ش،ص591 ؛ همو1363ش ،ص18  ،همو1382ش،ص 145  )

اما شیخ کاملترین تعریف از لذت را در نمط هشتم اشارات  جهت اثبات سعادت نفوس عاقله و برتر بودن آن از سعادت نفوس حیوانیه  ارائه کرده و می گوید:لذت عبارت است ازادراک و نیل و وصول به امری که نزد مدرک کمال و خیر است از آن حیث که کمال و خیر است و ألم ادراک و نیل و وصول به امری است که نزد مدرک آفت و شر است[2](ابن سینا،الف1375ش،ص 138)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

متن کامل در سایت امید فایل 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا