پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه : نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف لذت:

قبل از اینکه به ذکر نظر شیخ بپردازیم ، اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که برخی همچون زکریای رازی ألم را به خروج از حالت طبیعی و لذت را رجوع به حالت طبیعی تفسیر کرده اند  ایشان معتقدند که  انسان یک حالت طبیعی دارد که  در آن حالت نه ألمی دارد و نه لذتی،خروج از طبیعت انسانی الم و برگشت به آن لذت است .  زکریا معتقد است که  باز گشت به طبیعت که لذّت از آن حاصل مى شود میسر نیست مگرپس از بیرون شدن‏ از طبیعت که سبب رنج است.  لذا لذّت چیزى نیست مگر زایل شدن‏رنج و راحت شدن از آن (ناصر خسرو قبادیانی،1384ش،ص211)[1] اما ابن سینا مخالف این نظریه بوده و یادآور می شود که نفس این خروج و رجوع لذت محسوب نمی شود بلکه لذت این رجوع ناشی از احساس و ادراک این بازگشت به عنوان یک امر ملائم است و تأکید می کند که لذت با تمام انواعش  ادراک ملائم  است(ابن سینا،1363ش،ص111)

متن کامل در سایت امید فایل 

شیخ در اکثر کتابهایش به مناسبت های مختلف بحث لذت را مطرح نموده  و غالبا لذت را چنین تعریف می کند:لذت چیزی جز ادراک ملائم از آن حیث که ملائم است ،نیست(ابن سینا،1404ه.ق،ص369 ،همو1379ش،ص591 ؛ همو1363ش ،ص18  ،همو1382ش،ص 145  )

اما شیخ کاملترین تعریف از لذت را در نمط هشتم اشارات  جهت اثبات سعادت نفوس عاقله و برتر بودن آن از سعادت نفوس حیوانیه  ارائه کرده و می گوید:لذت عبارت است ازادراک و نیل و وصول به امری که نزد مدرک کمال و خیر است از آن حیث که کمال و خیر است و ألم ادراک و نیل و وصول به امری است که نزد مدرک آفت و شر است[2](ابن سینا،الف1375ش،ص 138)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا