پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه : تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خیر توانایی است که همه چیز به آن وابسته است :

هیدگر روی بیان افلاطون از خیر پافشاری می کنیم . این امری ارزشمندتر از ایده هاست. او می گوید وقتی مادرباره ذات وجود وآشکارگی می پرسیم. سوال ما فراتر از این دو می رود. ما با ویژگی قدرت ونه هیچ چیز دیگر آشنا می گردیم. قدرت محدود به فلسفه است (متافیزیک). افلاطون آن را قدرت آگاتون می خواند. ما آن را به خیر ترجمه می کنیم. معنای اولیه آگاتون یا خیر به قابل استفاده بودن برای امری بر می­گردد. خیر به معنای انجام وعزم است. خیر در این جا معنای اخلاقی ندارد بار کردن معنای اخلاقی بر آن به معنای دور کردن این کلمه از ریشه بنیادین وی است. آنچیزی که یونانیان از کلمه خیر می فهمند به معنای مفید بودن برای امری است .  به طور مثال یک جفت کفش اسکی به این معنا خیر است که با دوام ومناسب است. ( همان :77).

افلاطون دوباره از تشبیه خورشید درباره ایده خیر در بند 509 استفاده می کند و می­گوید  : "من باور دارم که خورشید نه تنها به امور قابل دیدار ، دیدار می بخشد، بلکه همچنین منشا ورشد وقوت آنها از اوست".

به نظر افلاطون خیر زمینه شناسایی امور قابل شناسایی و وجود آنها و چیستی موجوداتی که هستند است. خیر وجود نیست بلکه چیزی فراتر از وجود است واز رتبه وتوان فراتر می رود. بنابراین افلاطون بر این تاکید می کند که اشیاء نه تنها در دیدارپذیری خود مرهون خورشید هستند بلکه در آن چه هستند مرهون آن می باشند.  هر چیز زنده ای برای رشد مرهون به خورشید است زیرا آغاز وپایان اشیاء از آن اوست وظهورش از آن وجود است. به طور فی نفسه خورشید چیزی نیست که تغییر کند بلکه فراتر از شدن قرار می گیرد. شناسایی موجودات به طور کلی چیست ؟ نه تنها در حوزه حسی موجودات قابلیت دیدار ندارند، بلکه موجودات متکی به نویمنون هستند. با عقل می توان دریافت که خورشید نمی تواند تغییر کند بلکه تغییر را اعطا می کند. آگاتون نمی تواند که وجود باشد بنابراین نمی تواند آشکار باشد اما امری فراتر است فراتر از وجود وآشکارگی است.  بنابراین روشن است که خیر دارای ویژگی دوگانه است. در عین اینکه ایده ای است که دارای ویژگی توانایی وقدرت است. بالاترین درجه از مثال هاست.  وجود وآشکارگی دارای توانایی و قدرت هستند، اما قدرت خیر بر هر دو اینها تفوق می جوید. یعنی چنان که موجودات دیده می شوند، شناخته می شوند.  همچنین ایده خیر توانایی برای اعطای وجود دارد. ایده خیر بر وجود وحقیقت برتری دارد  (همان :78)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت