پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فرضیه

فرضیه در حقیقت پاسخ پیشنهادی پژوهشگر به سؤال تحقیق است .هر تحقیق علمی برای دستیابی به اهداف خود نیاز به طرح فرضیه هایی دارد. طرح فرضیه در مصون ماندن رساله  از پرداختن به مسائل حاشیه ای و غیر مرتبط  مؤثر است. که در این تحقیق عبارتند از:

1- تعریف سعادت و شقاوت: ابن سینا سعادت را به لذت و شقاوت را به  رنج و ألم تعریف می­کند.و با عنایت به اینکه او لذت و ألم را بسته به متعلق آنها دو امر ذو مراتب و تشکیکی می­داند، لذا وی سعادت را امری ذو مراتب دانسته و برای آن انواع و مراتبی قائل است.

2- نقش عمل:  ابن سینا بر اساس مبانی فلسفی اش در مورد حقیقت ترکیبی انسان و نقش رفتار و عمل در تنزیه نفس و کسب اخلاق و ملکات حسنه و تأثیر آنها در حصول هیأت استعلائیه ،کمال و سعادت انسان را  صرفا منوط به عقل نظری و معرفت نمی داند و بارها بر اهمیت عمل و عقل عملی در این مسیر تأکید می کند.

تفصیل این سخن این است که :وی معتقد است که از آنجایی که انسان مرکب از روح وبدن است  لذا سعادت حقیقی او منوط به حصول کمال عقل نظری و عملی می­باشد و کمال عقل نظری را در این می­داند که نفس، حقایق موجودات را آنگونه که هستند بشناسد و با گذر از آنها و شناخت ذات واجب الوجود به توحید حقیقی نایل آید و کمال عقل عملی را در این می­داند که نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه به هیئت استعلائیه(اعتدال در پیروی از بدن) دست یابد. از آنجایی که وی بدن را مانعی برای ادراک حقایق عالیه می داند لذا معتقد است که سعادت حقیقی در جهانی دیگر و هنگام مفارقت نفس از بدن میسر است و سعادتمند حقیقی را در آنجا کسی می­داند که در دو جنبه­ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد به همین خاطر یادآور می­شود که سعادت اخروی با تنزیه نفس حاصل می­شود و تنزیه نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه  به دست می­آید.او تصریح می­کند که اگر نفس صاحب هیئت اذعانیه(حالتی که در آن نفس در پیروی از بدن حالت افراط داشته باشد) شود، در آخرت به کمال تام خود نمی­رسد زیرا همچنان به نوعی از بدن  و جسم محتاج و متعلق است فلذا نمی تواند ادراک کاملی از ذات حق داشته باشد.وی همچنین در بیان مراتب نفوس در سعادت و شقاوت،نفوس عالیه را نفوسی می­داند که در دو جنبه علم و عمل کامل باشند.

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا