پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه : قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عدالت در علم اخلاق

اخلاق و عدالت، دو مفهوم تامل برانگیزند که درباره­ی آن­ها مباحث دامنه داری مطرح شده است. گاه هر دو از یک مقوله به شمار آمده اند و گاهی نیز یکی داخل در محدوده­ی دیگری معنا شده است؛ برای نمونه عدالت امری اخلاقی به شمار آمده است. به طوری که متفکر شهید مرتضی مطهری تفاوت این دو مفهوم را چنین بیان می کند:  به طور کلی اخلاق مربوط به حالت درونی فرد و نظام دادن به غرایز شخصی انسان و عدالت به گونه ای مربوط به نظام اجتماعی است.[1] اخلاق با خود انسان، یعنی غرایزش در ارتباط است؛ از این رو به کنترل غرایز، اخلاق گفته می شود؛[2] اما عدالت مفهومی وسیع تر از اخلاق یافته و در کنار معنای فردی و اخلاقی اش، شامل حقوق اجتماعی نیز می شود و همین موضوع آن را برتر از اخلاق قرار داده است. عدالت به منزله­ی بنیان و اساس اجتماع محسوب می شود. همان­طور که حضرت امیرg درباره برتری عدل و جود چنین می فرمایند: «عدل هرچیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را به ذی حق واقعی خود می رساند؛ اما جود و بخشش امور را از محل خودشان خارج می کند.»[3]

روشن است که پاسخ امامg مبتنی بر تمایز اخلاق و عدالت بیان شده است. زیرا جود عبارت است از این است که فرد از حق مسلم خویش بگذرد و بدون هیچ چشم­داشت و توقعی آن را تقدیم دیگری کند. این امر سبب می شود که بخشش، امری استثنایی و غیر معمول باشد که به موارد خاص محدود می شود؛ اما عدالت، اداره کننده­ای عمومی و نوعی پایه و مبنای زندگی و اساس قواعد و مقررات حیات است.

عدالت در اجتماع به منزله­ی پایه های ساختمان است و جود سایر خصایص اخلاقی از نظر اجتماعی به منزله­ی نقش و نگارهای آن دانسته شده است. نخست باید پایه درست باشد تا نوبت به زینت برسد. بنابراین عدالت اولویت و برتری خواهد داشت.[4]

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)