نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا – پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چیستى سعادت و شقاوت حقیقى از نظر ابن سینا

ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می نماید چرا که میان سعادت و لذت و میان شقاوت و رنج و ألم رابطه برقرار است آنجا که سعادت است لذت و خوشی هم هست و آنجا که شقاوت هست رنج و ألم و ناراحتی هم هست.  از همین رو وی  بحث سعادت را غالباًهنگام بحث  در بیان انواع لذات که برای نفس انسانی متصور است و هنگام بحث از احوال نفس پس از مفارقت از بدن مطرح نموده است.(ابن سینا،1400ه.ق ،ص276، همو،1382ش،ص130 ، همو،1363ش، ص 111،همو،1404ه.ق،ص 432، همو،1953، ج‏2، ص 149،همو،2007م، ص127) البته همچنان که خواهیم گفت ابن سینا سعادت را مطلق لذت نمی داند بلکه نوع خاصی از لذت را مصداق سعادت می داند .

نکته ی مهمی که  دال بر این مطلب است که سعادت همان لذت است این است که ابن سینا بر این نکته تأکید دارد که سعادت آن خیر مطلقی است که مطلوب بالذات است و هیچگاه و در هیچ زمانی مطلوب لغیر نیست .(ابن سینا،1400ه.ق،ص260) این ویژگی مطلوب بالذات بودن مختص لذت است  زیرا اگر  تمام اموری را (از قبیل :کمال و علم و ثروت و غیر)  که به نحوی  آنها را سعادت انسان برشمرده اند را بررسی و واکاوی کنیم. خواهیم دید که همه مطلوب لغیر هستند یعنی همه این امور  از این جهت مطلوب اند که سبب لذت می شوند. و این تنها لذت است که مطلوب بالذات است.

البته وی در هنگام بحث از سعادت عبارتهای دیگری هم دارد که به ظاهر در  تعارض با این ادعای ما است که ماهیت سعادت را از سنخ لذت دانستیم .اما اگر این عبارت های به ظاهر متضاد او را بررسی و تحلیل نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که این عبارتها در واقع بیانگر ویژگی های و قیود سعادت است نه بیانگر ماهیت و چیستی سعادت. بدین‌ معنا که‌ هرکس‌ هر تحلیلی‌ از ماهیت‌ سعادت‌ داشته‌ باشد آن‌ را واجد این ‌ویژگی‌های‌ صوری‌ می‌داند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سینا

متن کامل در سایت امید فایل