قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع) – دانلود پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فارابی

اندیشه فارابی در مورد عدالت  عدالت اجتماعی بسیار متاثر از دیدگاه های او در فلسفه­ی سیاسی است، توجه ویژه ای برای خیر و فضیلت قائل است به­گونه ای که آن را غایت اجتماع سیاسی معرفی می نماید و معتقد است جامعه سیاسی و حکومت این ظرفیت را دارند که اگر بر پایه های جامعه فاضله استوار شوند، به بسط و توسعه­ی فضایل در جامعه و نهایتا به نیک­بختی و رستگاری آنان منجر خواهد شد. نگاه غایت مدارانه­ی او به نفس حکومت و هنر سیاست، در تحقق بخشی به فضیلت و سعادت، او را بهره گیری از استعاره­ی "درمان" رهنمون ساخته است؛ چنان­که حاکم عادل را در جامعه­ی فاضله بعنوان طبیب بیماری ها و دردهای جامعه معرفی می کند که نقش تثبیت کننده­ی فضایل و حسنات در اجتماع خواهد داشت. وی علم مدنی را مقدم بر علم اخلاق دانسته و سامان بخش آن معرفی می کند. اندیشه سیاسی فارابی پیوندی منطقی و عمیق با هستی شناسی فلسفی و مبانی نظری او دارد.[1]

فارابی نیز همانند ارسطو عدالت را به اعم و اخص تقسیم می کند که البته به لحاظ محتوایی تفاوت هایی با تقسیم بندی ارسطو دارد؛ مراد فارابی از عدالت به معنای اعم، به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران است، لذا اگر رفتار فرد ناشی از توجه به فضیلتی اخلاقی و انسانی باشد، آن رفتار از مصادیق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. روشن است که تاکید فارابی در تعریف عدالت بر فضیلت است، چیزی که در نگاه ارسطو بر قانون و رعایت و احترام به آن تاکید می شد. عدالت خاص نیز در اندیشه فارابی به دو سطح : "عدالت در توزیع" و "عدالت در حفظ" تقسیم می شود. وی در قسم اول قائل به توزیع و تقسیم خیرات مشترک اجتماعی اعم از مال و ثروت و مراتب و منزلت های اجتماعی است که با رعایت استحقاق­ها بین اعضای جامعه تقسیم می شود و در قسم دوم تاکید بر حفظ این خیرات مشترک برای افراد دارد، مگر در زمانی که زیانی متوجه صاحب آن و جامعه نشود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن ها با یکدیگر در اندیشه ی امام علی (ع)