تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت – پایان نامه الهیات- فقه و فلسفه


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

افول تجربه بنیادین آلثیا

هیدگر می خواهد با تفسیر تمثیل غار در جستجوی فهم برتری از کلمه آلثیا برآید. او می خواهد به جستجوی فهم بنیادین این کلمه که از تجربه بنیادینی برمی خیزد، بپردازد. تجربه ای که به ما درباره جایگاه بنیادین ما در مطابقت با موجودات دیگر می گوید.  حقیقت ویژگی مطلق بشر نیست بلکه زمینه وجودی اوست، اما طبق نظر افلاطون آشکارگی در حالات متنوع به ذات بشر و آزادی آن بر می گردد. اما افلاطون این تحول آشکارگی را در پایدیا در مقابل با اپایدسیا قرار داده است.  (همان :85).  در نظر افلاطون حقیقت امری مبهم است.  این کلمه درباره اشیاء استفاده می گردد و نیز درباره جملات (گزاره های درست) استفاده می گردد. همچنین افلاطون از حقیقت به عنوان آشکارگی هم سخن می گوید. گزاره موقعی صادق است که بر حقیقی بودن دلالت کند.  حقیقت به معنای درستی، آشکارگی را پیش فرض می گیرد.  در معنای امرحقیقی (شئ حقیقی، گزاره حقیقی ) که به صورت معمولی وپیش پا افتاده از آلثیا گرفته شده است، حقیقت مقدمتاً به معنای امر آشکار است. بنابراین در معنای دوگانه فهم معمول حقیقت، معنای بنیادین آلثیا گنگ و پنهان است.  اما ما چگونه به تجربه بنیادین آلثیا دست پیدا می کنیم.  در حالیکه در تامل نظری  آلثیا متکی به طبیعت بشر است (همان:86).

آیا افلاطون خود آلثیا را از تجربه بنیادین آن جدا می سازد ؟ آنچه با افلاطون رخ می دهد ناتوان ساختن  تجربه بنیادین آلثیا است که وی این کار را با اعطا جایگاه خاص به بشر انجام داده است. تجربه آلثیا به عنوان از پنهانی به آشکاری درآمدن با افلاطون از یاد رفته است وبا این فراموشی  وجودبشر غربی ریشه خویش را به عنوان وجود ی که دارای تقرر ظهوری است، از دست می دهد و بی ریشه می گردد. جلوه (همان: 87).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت