تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت – پایان نامه ارشد الهیات- فقه و فلسفه


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دیدن وامر قابل دیدن  در اخذ نور

مابه بخش نهایی کتاب هفتم جمهوری بر می گردیم که در مورد دولت سخن رانده می شود ترجمه دولت ترجمه ناقصی از کلمه یونانی پولیس است. ( همان :72). منظور افلاطون  از فلاسفه این نیست که به طور مثال اساتید فلسفه  باید سمت ریاست دولت را بر عهده بگیرند. بلکه فلاسفه نگهبانان هستند. وباید نظم وکنترل امور بدست فیلسوف یعنی کسی که قوانین را در وسیع ترین حوزه ممکن وضع می کند. بنابراین جامعه باید تابع او باشند.  فلاسفه باید در موقعیتی باشند که به صورت آشکار چیستی بشر و چگونگی اشیاء از نظر وجود آنها و توانایی بودن ایشان را بشناسند.  شناسایی اشیاء در این موضع به این معنا نیست که آنها را بشناسیم یا اینکه عقایدی درباره آنها را تکرار کنیم. فیلسوف باید شناسایی درستی نسبت به اشیاء داشته باشد.  افلاطون شناسایی را به عنوان تعریف کامل مراحل می بیند. از معانی بیرون جهان ها سخن می گوید واز تجربه چیستی زندگی هر روزه که می بیند ومی شنود. آغاز از آنچه که مردم به صورت معمول از آن سخن می گویند. واز آنچه که در مورد اشیاء اظهار می دارند.  شناسایی در جستجوی فهم اصیلی است که موجودات را ناشی از ایده ها می داند (دیدار ایده ها).  شناسایی برتر شناسایی ذات است.  افلاطون در کتاب هفتم به دو نوع از شناسایی اشاره می کنند.  دیدن با اندام حسی و دیدار غیر حسی.  این دو نوع از دیدار مطابق با دو حوزه دیدار است. نهایتاً فیلسوف با دیدار ایده ها به مطابقت آنها با دیدار امور معمول می پردازد.  هر چیز قابل دیداری در معنای معمول دیده می شود .اولاً نیروی دیداری ما با چشمانمان است و ثانیاً به صورت نیرو وتوانی است که وجود را می توان دیدار کرد. این امر بدیهی که وجود وشئ فی نفسه، باید قابل دیدار باشد.  این دو عنصر توانایی دیدن ودیدار فی نفسه، نمی توانند در مجاورت با یکدیگر رخ دهند.  باید توانایی دیدن از یک طرف و دیدار از سویی دیگر وجود داشته باشد. توانایی دیدار ودیدن هریک به مهار دیگری در می آید. فوس، روشنایی ونور ارتباط متقابل هریک از این دو را با دیگری ممکن می سازد ( همان :73 ).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت