تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت – پایان نامه رشته الهیات- فقه و فلسفه


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

درجات آشکارگی: ایده به عنوان آشکارگی اولیه و موجودات حقیقی

متن کامل در سایت امید فایل 

ایده ها آشکارگی های اصیل و موجوداتِ حقیقی هستند.  به این درجه از آشکارگی یونانیان نام آلثین داده اند.دراین مثال هر مرحله ای آشکارگی خاص خود را دارد.  پرسش ما در مرحله سوم به یقین درباره آلثیا است. ما در هر مرحله ای به بیان نحوه ای از آشکارگی پرداختیم. در مرحله نخست: سایه ها چیزهایی هستند که ما در غار با آنها مواجه می شویم. در مرحله دوم: زندانی آزاد شده آزادی غیراصیل در غار را در می یابد. درمرحله سوم: زندانی به معنای اصیل آزادی را درمی یابد ویک سازگاری دوباره رخ می دهدتا  فرد به دیدار ایده ها دست می یابد  (همان :48).

افلاطون در مرحله سوم برای اینکه ازآشکارگی اصیل سخن بگوید از کلمه آلتستون استفاده می کند که به معنای آشکارگی محض و فی نفسه است وبدون واسطه است. ایده ها آشکاره ترین هستند.آشکارگی موجودات ریشه در آشکارگی آنها دارد.در مرحله سوم چیزی که زندانی با آن مواجه می شود موجودات حقیقی است.ایده ها آشکارترین امور است.  آشکارگی موجودات ریشه در آنها دارد،آنچه در مرحله اول وآنچه در مرحله دوم به عنوان امور آشکار و آشکارتر دانستیم.  آنچه که در مرحله اول آشکار است امور سایه مانند است که به طور خود به خود می گوئیم این هست. در مرحله دوم امر آشکارتر مطابق با امر موجودتر است.  در مرحله سوم ما با چیزی که آشکارترین است مواجه می شویم که مطابق با موجودترین است.  هر دو امر آشکارتر وآشکارترین،برای دیدار ایدوس افشاء می شوند.  موجودترین امر، آشکارترین امر است واین امر همان ایده است. اشکارگی اصیل چیزی است که اصالتاً هست. ایده ها را یونانیان «انتس ان» یا موجود به واقع موجود می نامند که دقیقا مطابق با آلتستون است (ص49). افلاطون در کتاب ششم جمهوری این مسئله را بیان می کند که ما به چه شخصی شناسنده می گوئیم  وچه شخصی شناخت اصیل بدست می آورد. او به موجودات( ایده ها) مشتاق است و تمایل ندارد که در موجودات جزئی و داشتن عقیده و باور، باقی بماند با چرخش ذاتی نفس خود به آنچه که هست پی می برد. دیدار ایده ها با نفس صورت می پذیرد که برای کسب شناسایی و موجودات موجودتر تلاش می کند چنانکه او به دریافت اصیل وآشکارگی می رسد. وقتی او به درستی می شناسد،حیات وقوت می یابد  وهمچنین از مشقت رهایی می یابد. هایدگر این پاراگراف را این طور تفسیر می کند که شناسنده، گرسنه معرفت است  وجوینده خود موجودات است نه آنچه که به طور متعارف موجود دانسته می شود.  چیستی موجودات، ذات آنها، ایده ها، موجودات حقیقی است.  حال این سوال مطرح است که وجود حقیقی به واقع وجودکه به بواسطه افلاطون به عنوان آشکارترین امر ( آلتستون ) نامیده می شود چیست ؟ جواب این سوال در رساله دیگر افلاطون به نام سوفیست آمده است.  آنچه که ما با این تمثیل در می یابیم ایدوس است وبه معنی دیدار است آنچیزی که صورت سایه ها وانعکاس ها است ( همان :50).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت