پایان نامه مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا 

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مرور مقالات در حالت عدم قطعیت فازی و امکانی

بیشتر مسائل نیازمند تصمیم گیری در شرایط واقعی و در محیطی نادقیق رخ می دهند. بنابراین بسیاری از ضرایب، اهداف و محدودیت ها را نمی توان به صورت قطعی و بدون ابهام برآورد کرد. در عمل، دسترسی نداشتن به نمونه های کافی و یا در دست نداشتن یک مدل آماری زیر بنایی موجب برآورد های آماری ناکارآمد خواهد شد. در نتیجه استفاده از یک مدل تصمیم قطعی در این شرایط منجر به دستیابی به جواب هایی غیر واقعی خواهد شد]54[. در این شرایط تئوری فازی چارجوبی تئوریک و مفهومی را برای اداره و مدیریت چنین وضعیت نادقیقی فراهم می کند.  تئوری مجموعه های فازی نخستین بار به وسیله ی بلمن و زاده در سال 1965 در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شد]55[ و مفهوم برنامه ریزی ریاضی فازی به صورت کلی نخستین بار به وسیله تاناکا و همکارانش در سال 1973 مطرح شد]56[. اولین روش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی توسط زیمرمن در سال 1978 ارائه شد. زیمرمن درروش خودکه MAX-MIN  نام گرفت از طرح و بیان بلمن و زاده مبنی بر اینکه یک تصمیم بهینه عبارت از اشتراک وتقاطع محدودیت ها و تابع هدف می باشد استفاده کرد]57[. از آن پس تکنیک های بسیاری برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی توسعه یافتند که در قالب دو دسته کلی برنامه ریزی خطی فازی و برنامه ریزی خطی مبتنی بر تئوری امکان قرار گرفتند.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا