ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا – پایان نامه مهندسی صنایع


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رویکردهای دیگر در نظر گرفتن عدم قطعیت

دویِن و همکاران در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]20[.  باربارسگلی و آردا در سال 2004 یک برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای را برای برنامه ریزی حمل و نقل در پاسخ به بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]2[.

سالمرون و آپته در سال 2010 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها بیشینه سازی رضایتمندی نقاط آسیب دیده بوده است]88[.  رالز و ترن کوئیست در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی را در فاز قبل از وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]89[. گُرمز و همکاران در سال 2011 یک مدل برنامه ریزی سناریویی را در بحران ارائه کردند که مکانیابی مراکز توزیع اصلی و مکانیابی مراکز توزیع محلی را با هدف کم کردن فاصله ها ارائه کردند]90[.  کَمپل و جونز در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی تک مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]91[.

چِن و همکاران در سال 2011 یک برنامه ریزی احتمالی تک مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]92[.  رالز و ترن کوئیست در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]93[.  تری کویر و همکاران در سال 2012 یک برنامه ریزی احتمالی چند مرحله ای را در وقوع بحران ارائه دادند که هدف آن ها کمینه سازی هزینه ها بوده است]94[.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا