پایان نامه مهندسی صنایع : الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

- الگوریتم جستجوگر تکاملی   (Seeker Evolutionary Algorithm)

الگوریتم جستجوگر تکاملی الگوریتمی مبتنی بر یک منطق ساده جستجو است. فرض کنید تعدادی انسان می خواهند در منطقه ای به دنبال هدف خود بگردند. در واقع فضای جستجوی آن ها همان فضای موجه یک مساله بهینه سازی است. هدف آن ها نیز معادل هدف کمینه سازی یا بیشینه سازی در مسائل بهینه سازی است. بدترین حالت این است که هر یک از اعضای گروه به صورت نامنظم و انفرادی به جستجو به پردازند. نتیجه این نوع جستجو اتلاف زمان و در اکثر مواقع نیافتن حد مطلوبی از هدف خواهد بود. در نتیجه برای یک جستجوی هدفمند این نوع روش مناسب نخواهد بود. برای انجام یک جستجو بهینه و پرهیز از موازی کاری گروه جستجو به چند گروه تقسیم می شوند و ناحیه جستجو را به چند قسمت تقسیم می کنند و هر کدام از گروها به قسمتی می روند و به جستجو می پردازند. اگر به هدف مد نظرشون رسیده باشند عملیات جستجو به اتمام رسیده است در غیر این صورت بعد از جمع آوری و آنالیز اطلاعات بدست آمده، بهترین ناحیه شناسایی می شود. مسلما این ناحیه در مرحله قبل جستجو بهترین برازندگی را داشته است. در مرحله بعد تیم جستجو ناحیه برگزیده را به چند قسمت کوچکتر تقسیم می کند و هر گروه به قسمتی می رود و در آن جا به جستجو می پردازد. دوباره اگر تیم جستجو به هدف مد نظر خود رسیده باشد عملیات جستجو متوقف خواهد شد در غیر این صورت این روند تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا می کند.

متن کامل در سایت امید فایل 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته