الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته – پایان نامه مهندسی صنایع


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

متن کامل در سایت امید فایل 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی

برای نمایش روند حرکت جستجوگرها در تکرار های الگوریتم جستجوگر تکاملی و همچنین کارایی الگوریتم از تابع  F1  استفاده شده است.

برای  این تابع تعداد جستجوگرها برابر 20 در نظر گرفته شده است. هم چنین  nc0=1, na0=2, maxiter1=10, nv=1    ,     مقدار  نیز برابر 50 در نظر گرفته شده است. در واقع برای این تابع عمل  شروع مجدد انجام نمی شود. پارامتر های الگوریتم نشان می دهند که در هر مرحله 1 ناحیه برگزیده انتخاب و به 2 قسمت تقسیم می شود. در نتیجه در هر تکرار به هر قسمت 10 جستجوگر اختصاص داده می شود.

عمل تقسیم فضای جستجو از خرد کردن فضای یک متغیر انتخابی بدست می آید. متغیری که بیشترین دامنه را در اختیار داشته باشد خرد می شود. در واقع در هر تکرار آن متغیری که بیشترین دامنه را در آن تکرار در اختیار داشته باشد به 2 قسمت مساوی تقسیم می شود.

در هر حلقه فرعی الگوریتم جستجوگر تکاملی عملیات جستجو در هر ناحیه خردشده در 10 تکرار انجام می شود.

در شکل های 4-17 تا 4-26 روند حرکت جستجوگر ها از تکرار اول تا تکرار پنجم در الگوریتم جستجوگر تکاملی نمایش داده شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته