شناسایی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

متن کامل در سایت امید فایل 

3-6 ساخت مدل آزمایشگاهی

در هر تحقیق لازم است یک مقایسه مناسب با سایر موارد مشابه ارائه شود. یک مقایسه در صورتی معتبر است که دو نمونه در شرایط یکسان مقایسه شوند، از این رو در این تحقیق لازم است ابتدا در میان مدل­های معرفی شده در فصل دوم بهترین های آنها از نظر عملکرد انتخاب و مدل سازی شوند و در نهایت با ایجاد تغییراتی در مدل های قبلی و بررسی اثر تغییر پارامتر­های مورد نظر روی عملکرد حوضچه بتوان عملکرد را بهبود بخشید و ادعا کرد حوضچه­ها در شرایط یکسان مقایسه شده اند.

در ادامه دو مدل اصلی مدل سازی در این تحقیق معرفی می شوند، اولی حوضچه  پرکاربرد و استاندارد انجمن آبادانی امریکا در خروجی لوله­هاست که در فصل دوم معرفی شد و حوضچه دوم حوضچه­ای است که بر اساس مطالعات دکتر گوئل و همکارانش در طول 13 سال گذشته معرفی شده است.

یکی از مدل های ساخته شده در این پایان نامه جهت مقایسه عملکرد آن با حوضچه های جدید همین حوضچه می باشد که در ادامه روند طراحی و ساخت آن ارائه شده است.

همانطور که در بخش قبلی گفته شد با توجه به اینکه حداکثر دبی قابل ایجاد در فلوم در حالتی که از خود فلوم به عنوان مخزن استفاده شود و قطر خروجی 5/3 سانتیمتر و 13 سانتیمتر رسوب مدل شود 6/6 متر مکعب بر ساعت، نظیر فرود 45/3 می باشد. بر همین اساس مبنای طراحی حوضچه آرامش تیپ شش USBR فرود طرح 45/3 در نظر گرفته شد.

در صورتی که از رابطه 2-1 برای محاسبه عرض حوضچه استفاده شود عرض حوضچه 18 سانتیمتر محاسبه می شود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه¬های آرامش برای خروجی لوله¬ها

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر