بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها پایان نامه ارشد


متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

درصدی طول حوضچه و تغییر ادوات داخل آن موفق به بهبود عملکرد حوضچه از طریق مقایسه فاکتور عملکرد حوضچه شدند. در این تحقیق مشخص شد آستانه با شیب 1:2 (2افقی:1قائم) نسبت به شیب 1:1 عملکرد بهتری دارد و بر اساس نتایج گوئل و ورما (1999) با حذف سوراخ های زیر دیوار حوضچه استاندارد تیپ 6 و استفاده از پخش کننده گوه­ای نشان دادند مستقل از فرود جریان در صورتی که بازشدگی زیر دیوار برابر 0.75d  (dقطر لوله) باشد عملکرد حوضچه بهینه می­شود و با تغییر ابعاد دیوار در موقعیت های مختلف نسبت به لوله خروجی بهترین ابعاد دیوار را مستقل از عدد فرود جریان معرفی می کنند، ورما و گوئل (2003) با مقایسه فاکتور عملکرد حوضچه نشان دادند موقعیت دیوار نسبت به لوله خروجی آب تاثیر قابل توجهی بر عملکرد حوضچه ندارد اما اگر این دیوار در فاصله 2d از  لوله خروجی قرار بگیرد عملکرد آن به میزان جزئی در فرودهای بالا بهتر می شود. در نهایت با تغییر ابعاد و ارتفاع پخش کننده گوه ای معرفی شده در گوئل و ورما (1999) (شکل 2-5) با تغییر ارتفاع و عرض گوه در فاصله ثابت 0.4d از خروجی بهترین ابعاد برای بهینه کردن عملکرد حوضچه را مستقل از فرود جریان wb=0.85d و hb=0.6d (hb ارتفاع پخش کننده و wb عرض پخش کننده) معرفی می کنند.

نتایج حاصل از گوئل و ورما (2000) با ورما و گوئل (2003) درمورد موقعیت بهینه و ابعاد پخش کننده گوه­ای در تناقض هستند، در صورتی که از شکل 2-6 برای محاسبه نسبت wb/d استفاده کنیم در فاصله x=0.4d مقدارwb/d  برابر 0.71 بدست می آید به عبارتیwb=0.71d . اما در همین موقعیت (x=0.4d) در گوئل و ورما 2003،wb بهینه 0.85d معرفی شده است. علت این تناقض آن است که در گوئل و ورما (2000) ارتفاع پخش کننده ثابت و برابر 3d در نظر گرفته شده و موقعیت و عرض پخش کننده تغییر کرده در حالی که در ورما و گوئل 2003 موقعیت

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه¬های آرامش برای خروجی لوله¬ها

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر