کاربرد فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی در مسائل حمل و نقل


‏در دنیای واقعی‏، مسائل حمل و نقل کاربردهای زیادی دارند. در این مسائل‏، معمولاً پارامترهای حمل و نقل (هزینه‏، تقاضا و عرضه) معمولی نیستند. در این پایان‌نامه‏، ما مسائل حمل و نقل چندهدفه فازی را مطالعه می‌کنیم و این مسائل را با استفاده از تابع رتبه‌بندی فاصله علامت‌دار حل می‌کنیم.‎‎

متن کامل در سایت امید فایل 

‎‏‏هم‌چنین‏ ما فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‎‎‎(AHP)‎ و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی‎‎‎FAHP)‎‎) را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.‏ ‎‎‎‎AHP‎‎‏ یکی از بهترین روش‌ها برای تصمیم‌گیری از میان ساختار معیارهای پیچیده در سطح‌های متفاوت است. سپس ما یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جدید با چارچوب ‎‎‎‎AHP‎‎ ارائه‎ می‌دهیم که در آن قضاوت‌های مقایسه‌ای تصمیم‌گیرنده‌ها با استفاده از اعداد فازی بازه‌ای (* λ,p) نشان داده شده است. در پایان‏، برای توضیح بیشتر الگوریتم پیشنهادی چند مثال عددی حل شده است. در این مثال‌ها‏، مسأله انتخاب بهترین شرکت حمل و نقل‏، انتخاب بهترین مکان و هم‌چنین مسأله انتخاب بدترین ماشین برش ناپایدار قرص سیلیسیوم از نظر دقت‏، حل شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *