بررسی تغییرات سالیانه نژادهای فیزیولوژیک و فاکتورهای بیماریزائی زنگ در مناطق مختلف کشور با کاشت گندم


متن کامل در سایت امید فایل 

بدون داشتن اطلاعات کامل از نژادهای بومی و مهاجر زنگ زرد در مناطق مختلف کشور تهیه ارقام مقاوم که دارای مقاومت طولانی و نسبتا پایدار باشند امکان‌پذیر نخواهد بود این طرح بمنظور شناسائی نژادها و تغییرات سالیانه فاکتورهای بیماریزائی زنگ زرد به اجرا درآمد. خزانه Trap nursery شامل 22 رقم استاندارد 2 رقم حساس و 15 رقم امیدبخش بود که ارقام مذکور بصورت خزانه زیرسیستم Mist Irrigation در شرایط آلودگی طبیعی کشت گردید. یادداشت‌برداری مزرعه بر اساس روش Cobb در مقیاسهای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *