تهیه لاینهای پنبه با صفات برتر کمی و کیفی با استفاده از روش تلاقی مرکب


متن کامل در سایت امید فایل 

در سال اول پس از کشت طرح، امور زراعی در فصل داشت انجام گرفت و جهت هموزیگوسیتی مورفولوژیکی ارقام روی خطوط، مخلوط کشی و حذف بوته های نامناسب صورت گرفت و عمل دورگ گیری بین ارقام بر طبق نقشه پیشنهادی در پروپوزال انجام شد . هدف افزایش نوع ژنتیکی صفات مطلوب و ژنهای مرتبط با آنها و افزایش فراوانی آنها می باشد . پس از دورگ گیری قوزه های هیبرید برای هر بوته جمع آوری گردید و در سال آتی جهت بررسی مورفولوژیکی و تکنولوژیکی کیفی کشت خواهند گردید . در این سال با هدف ظهور صفات اصلاحی و هموزیگوسیتی بیشتر و ثبات صفات عمل سلفینگ نیز روی بوته ها علاوه بردو رگ گیری انجام می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *