بررسی امکان انتقال نر عقیمی سیتوپلاسمی به تعدادی از واریته های برنج ایرانی از طریق امتزاج پرونوپلاست


متن کامل در سایت امید فایل 

با توجه به خصوصیات مرفولوژیکی ثبت شده در مورد ارقام موجود در موسسه تعداد 16 رقم انتخاب و با واریته نر عقیم سیتوپلاسمی (58025) تلاقی داده شد که 10 عدد از این تلاقی ها با موفقیت انجام پذیرفت. با بررسی F1 های حاصله ارقامی که پاسخ مثبت به نر عقیمی می دهند (یعنی F1 آنها عقیم است) انتخاب خواهند شد و مراحل کشت جنین، تهیه سوسپانسیون سلولی و تهیه پروتوپلاست و امتزاج پروتوپلاست بر روی بذر حاصله از این ارقام انجام خواهد پذیرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *