کلکسیون پایه مادر صنوبر در کهکیلویه و بویراحمد


متن کامل در سایت امید فایل 

در چهارچوب دستورالعمل روش تحقیقات صنوبر در ایران نشریه شماره 1363-37 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع این کلکسیون‌ها به منظور نگهداری کلنهای مختلف و مطالعه مشخصات آنها در ایستگاههای تحقیقاتی احداث می‌گردد که علاوه بر انجام مطالعات لازم در مورد مرفولوژی، فنولوژی و نیازهای اکولوژیکی کلنهای مختلف موجود، در برنامه‌های تحقیقاتی دیگر از قبیل دورگ‌گیری و تهیه گرده(پولن)، پیوندک و یا قلمه در برنامه‌های اصلاح نژاد و بسیاری از موضوعات دیگر تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کلکسیون از کلیه کلن‌های که در مراحل مختلف آزمایش خزانه سلکسیون موفق بوده‌اند به تعداد 40 کلن و کولتیوار از هر کدام 5 اصله نهال از گونه‌های مختلف وابسته به بخشهای پنجگانه انتخاب و با فواصل 5×5 متر برای کلنهای تاج باز و 4×4 متر برای کلنهای تاج بسته بصورت ردیفی کشت می‌شوند. ضمنا در قطعه مورد نظر کاشت این کلنها طوری است که امکان توسعه آن در مراحل زمانی مختلف با ارقام جدید میسر است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *