شناسایی و تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون


متن کامل در سایت امید فایل 

اکوتوریسم و ژئوتوریسم یکی از گرایش‌های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه‌های گردشگری است که به معرفی چشم‌اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد، شهرستان کازرون به علت داشتن میراث‌های طبیعی، دارا بودن پدید‌ه‌های جالب ژئومورفولوژیکی، ویژگی‌های متنوع اقلیمی و چشم‌اندازهای جالب اکولوژیک، همچنین ویژگی‌های محیطی منحصربه فرد، از منظر توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارای پتانسیل‌های مناسبی است، معرفی ژئومورفوسایت های شهرستان کازرون و ارائه صورت وضعیت توان‌های اکوتوریسمی آن‌ها و این که مکان‌های معرفی شده قابلیت طرح به عنوان مکان توریستی ژئومورفولوژیکی را دارند از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشد.بر اساس روش پرالونگ میزان توانمندی گردشگری یک ژئومورفوسایت از چهار جهت (زیبایی ظاهری،علمی،فرهنگی– تاریخی و اجتماعی_اقتصادی)قابل بررسی است.ارزش این مکان‌هاعمدتاً به دلیل بالابودن ارزش علمی آن‌هاست. دشواری دسترسی، دوری از مراکز جمعیتی، عدم معرفی توانمندی‌های منطقه، نوع نگرش مردم به گردشگری و نحوه گذران اوقات فراغت، مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش مجموع ارزش‌های محاسبه شده هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی ژئومورفوسایت ها نشان می‌دهد که دشت شاپور به علت ارزش تاریخی و باستانشناسی و چشم انداز زیبا، با اهمیت‌ترین ژئومورفوسایت منطقه می‌باشد. پس از تهیه نقشه پهنه بندی اکوتوریسمی منطقه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اکثرژئومورفوسایت های مورد مطالعه در پهنه‌هایی با جذابیت بالا قرار گرفتند و نشانگر این است که مکان‌های طرح شده قابلیت طرح به عنوان یک مکان توریستی ژئومورفولوژیک را دارند و می‌توان آن‌ها را جزو منابع طبیعی و گردشگری منطقه به شمار آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *