ریز پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری


به منظور پهنه بندی سیلاب در شهر نیشابور، منطقه‌ای به وسعت 390 کیلومتر مربع، شامل محدوده فعلی شهر و محدوده‌ی شبکه‌های هیدروگرافی منتهی به شهر انتخاب شد.. این منطقه شامل سه واحد ژئومرفولوژی کوهستان، دشت سر (همراه مخروط افکنه‌های آبرفتی) و دشت است. گسترش شهر از واحد ژئومرفولوژی دشت آغاز و با گسترش به سمت کوهستان قسمتی از سطح مخروط افکنه‌های آبرفتی را پوشانده است. مطالعات در منطقه مورد نظر به شرح زیر انجام پذیرفت:
ابتدا منطقه مورد مطالعه (حوضه‌ی 390 کیلومتری) به علت وسعت زیاد به 3 زیر حوضه تقسیم و مطالعات پایه و تأثیر شهرسازی بر آن‌ها از طریق نقشه‌های توپوگرافی، عکس های هوایی و بازدیدهای میدانی انجام و حداکثر دبی لحظه‌ای سیلاب هر حوضه تا دوره برگشت 100 ساله محاسبه گردید. هدف از این محاسبه، تخمین حد‌اکثر حجم سیلاب ورودی به محدوده‌ی بافت شهری از حوضه‌های مذکور بوده است.
سپس با تهیه لایه‌های مورد نیاز برای دو محدوده شهر و حوضه مطالعاتی، اقدام به تعیین وزن هر لایه بر اساس میزان اهمیت آن در بروز سیلاب نمودیم. (اهمیت هر لایه بر اساس نظرات کارشناسان در سازمان‌های مختلف شهر نیشابور تعیین شد). پس از وزن دهی نهایی، لایه‌ها به صورت دو به دو مقایسه گشتند و ماتریس حاصل از این مقایسات به نرم‌افزار Idrisi منتقل و ضریب نهایی برای هر لایه تعیین گشت. در نهایت با اعمال این ضرایب از طریق منویRaster calculator در نرم افزار ArcGis نقشه‌های پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه تعیین شده و محدوده‌ی شهر نیشابور به طور جداگانه تهیه گردید.

متن کامل در سایت امید فایل 

بدین ترتیب، محدوده‌های بحرانی بافت شهری در برابر سیلاب و آب گرفتگی مشخص و خسارات ناشی از سیل در قالب نقشه‌ی ارزیابی خسارت ارایه شد. در پایان ضمن اثبات فرضیات تحقیق، پیشنهادات اصلاحی لازم ارائه گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *