اندازه گیری کیفی عناصر سمی جمع شده در صافی دودکش کارخانه های آلاینده هوای تبریز


متن کامل در سایت امید فایل 

اغلب کارخانه های آلاینده هوای شهرها، دارای دودکش مجهز به صافیهای مختلف هستند که تا حدودی از شدت آلودگی هوا می کاهند. در این پژوهش سعی شده است تا با آنالیز مواد خروجی از صافی چند کارخانه مهم شهر تبریز به وسیله دستگاه طیف سنج پرتو X، نوع عناصر موجود در آنها مشخص شود، که می تواند شاخص مهمی در تشخیص و رفع مواد آلاینده باشد. همچنین چند ترکیب عمده موجود در صافیها و نیز مقایسه ای میان نمونه های گرفته شده از نقاط مختلف کارخانه ها معرفی شده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *