بررسی تاثیر مصرف سیلیس بر روی رشد و عملکرد برنج


متن کامل در سایت امید فایل 

آزمایش بصورت گلخانه ای و مزرعه ای انجام گرفت. بعلت گرمای بیش از حد گلخانه گرده افشانی و لقاح صورت نگرفت و اکثر خوشه ها پوک و عقیم بودند ولی در آزمایش مزرعه ای کود سیلیکاته بصورت مایع در مرحله پنجه زنی داده شد. اندازه گیری در دو مرحله گلدهی و برداشت صورت گرفت. تعداد پنجه و خوشه با شمارش 10 بوته حاصل شد. سطح برداشت به مساحت m25 در زمان برداشت صورت گرفت. اندازه گیری وزن خشک ساقه و برگ و گل بعمل آمد. به علت نداشتن آون مناسب اندازه گیری ها به کندی صورت گرفت. بنابراین تجزیه و تحلیل داده ها تا کنون صورت نگرفته است. از طرفی به علت عدم وجود خردکن گیاهی (آسیاب) و خردکن نمونه برگ و ساقه انجام نشد تا در آون خشک کرده و برای اندازه گیری میزان سیلیس موجود در نمونه استفاده کرد. از طرف دیگر نمونه خاک ارسالی به مرکز تحقیقات مازندران، برای اندازه گیری میزان سیلیسوم خاک، بی نتیجه ماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *