بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی


متن کامل در سایت امید فایل 

به منظور دستیابی به ارقام با کمیت و کیفیت برتر، تعداد 99 لاین و رقم بصورت مشاهده ای مورد بررسی قرار گرفت . محصول لاینها پس از توزین به روش رسم نمودار با دو شاهد ‏‎Gaspard‎‏ و ‏‎C-75-7‎‏ مقایسه شدند . با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و عملکرد دانه تعداد 32 لاین جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت سراسری اقلیم سرد کشور برای سال زراعی آینده انتخاب شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *