طراحی یک مدل ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد مدیران بیمارستان‌های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره


امروزه اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد یک سازمان بر کسی پوشیده نیست. و تمامی سازمانها برای حفظ بقای خود نیازمند بهبود مستمر عملکرد خودشان هستند.در بخش بهداشت و درمان نیز همانند سایر بخش ها بهبود مستمر عملکرد و همچنین افزایش کیفیت خدمات ، امری اجتناب ناپذیر است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه ی یک مدل و روش ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان های شهر اصفهان می باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

در پژوهش حاضر در راستای رسیدن به این هدف ، یک مدل تحلیل سلسله مراتبی براساس مناسب ترین معیار ها (شاخص ها) جهت ارزیابی عملکرد مدیران ارائه شده است. اطلاعات مورد نیاز مدل پژوهش با تدوین پرسشنامه ای محقق ساخته و توزیع آن بین کارشناسان خبره معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، جمع آوری گردیده است.در این پژوهش به منظور رتبه بندی شاخص ها ، از روش تحلیل سلسله مراتبی داده ها (AHP) استفاده شده است. البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که AHP فقط برای مقایسه ی تعداد محدودی از گزینه ها قابل کاربرد(عموما کمتر از 9 گزینه) است. همچنین زمانیکه گزینه های زیادی باید مورد ارزیابی قرار گیرند انجام مقایسات زوجی با استفاده از روش سنتیAHP امکان ناپذیر می گردد. با تلفیق AHP و روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، دیگر محدودیتی برای تعداد گزینه هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند، وجود ندارد.
نتایج حاصل از یافته های این پژوهش یک رویکرد تلفیقی(MCDM) مناسب را برای ارزیابی مدیران بیمارستان ها بر اساس شاخص های تدوین شده از جمله : برنامه ریزی، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری ، هدایت ، و سازماندهی ارائه می دهد.نتایج حاصل از رتبه بندی معیارها نشان می دهد که معیار تصمیم گیری نسبت به سایر معیار های ارزیابی عملکرد مدیران، از اولویت بالاتری برخوردار است. پس از آن به ترتیب برنامه ریزی، سازماندهی ، کنترل و نظارت و هدایت در اولویت های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی معیار ها و زیر معیار ها ی عملکرد و اولویت بندی مدیران به صورت مبسوط ارائه شده است. پژوهش انجام شده با ارائه ی یک مدل و روش تصمیم گیری چند معیاره ، ضمن امکان در نظر گرفتن شاخص های چندگانه و متنوع برای ارزیابی عملکرد، یک سیستم دقیق ارزیابی را در محیط پیچیده ی سلامت معرفی می کند که در تمام سیستم های مراقبت سلامت قابل کاربرد است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *