ارزیابی تناسب اراضی ارقام گندم در حوزه شمال گرگان‌رود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی


متن کامل در سایت امید فایل 

استفاده بهینه از اراضی نیازمند ارزیابی دقیق منابع اکولوژی کشاورزی می‌باشد ارزیابی تناسب اراضی پیش‌نیازی برای کشاورزی پایدار بوده و نقش مهمی در برنامه‌ریزی کشاورزی آشیانه‌محور دارد. ابزاری مثل GIS می‌تواند در این زمینه سودمند باشد. در این تحقیق، از پارامتر‌های اقلیمی (دما و بارش)، توپوگرافی (شیب و جهت شیب) و کاربری اراضی به منظور تعیین تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود جهت تولید گندم استفاده شده است. از روش تحلیل سلسله مراتبی، برای تعیین ضریب تأثیر عوامل موثر بر امکان تولید گندم استفاده شد. به‌منظور پهنه‌بندی حوزه‌ی گرگان‌رود از نظر توانمندی تولید، داده‌های بلند‌مدت عملکرد گندم استان گلستان جمع‌آوری گردید. درون‌یابی عملکرد با روش فاصله وزنی معکوس (IDW) انجام شد. همچنین نقشه شوری اراضی استان تهیه شد. نتایج نشان داد در حوزه گرگان‌رود 74 درصد اراضی دیم از نظر پارامتر‌های اقلیمی و توپوگرافی مناسب کشت، 26 درصد اراضی نسبتا" مناسب می‌باشند و کل اراضی آبی مناسب تولید می‌باشند. در93 و 66 درصد اراضی زیر کشت گندم دیم و آبی شرایط مطلوب (عملکردی پایین‌تر از میانگین استان) حاصل نمی‌شود. با وارد کردن اطلاعات EC نشان داد که 6 و 66 درصد از اراضی آبی و دیم با شوری بیش‌تر از 14 دسی‌زیمنس بر متر رو‌به‌رو هستند و چون EC بالاتر از 14 دسی‌زیمنس بر متر علاوه بر کاهش عملکرد، موجب کاهش 50 درصدی جوانه‌زنی می‌شود، این نواحی در حوزه عملکردی پایین‌تر از میانگین عملکرد استان داشتند. در 4879 و 5078 هکتار از اراضی آبی و دیم با وجود مطلوب بودن شوری، عملکردی پایین‌تر از میانگین استان دارند که علت آن مدیریت ضعیف زارعین منطقه است و این لزوم بازنگری در گزینه‌های مدیریتی را اثبات می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *