مقایسه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر روی عملکرد گندم دیم بعد از برداشت


متن کامل در سایت امید فایل 

جدول مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان تیمارهای خاک‌ورزی در سطح 5 درصد معنی‌دار شده بطوری که تیمار شماره 1 (شخم با گاوآهن برگرداندار -دیسک -کشت با خطی کار) در سطح پایین جدول قرار گرفت و از عملکرد کمتری برخوردار بوده است و اینکه تیمار شماره 7 (کشت به روش سنتی) و پوشاندن بذر توسط دیسک قبل از بارندی از بیشترین عملکرد برخوردار بوده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *