بررسی مقدماتی در توده‌های بومی ذخایر توارثی گندم (در شرایط دیم)


متن کامل در سایت امید فایل 

در بهار سال زراعی جاری 170 رقم از گندمهای استان زنجان و آذربایجان‌شرقی به منظور مشخص کردن تیپ رشد در کرتهای به طول 2/5 مت در چهار ردیف کشت گردید. بازاء هر ده رقم دو کرت از ارقام سبلان و سرداری به عنوان شاهد کشت شد. در پائیز نیز به منظور تعیین میزان مقاومت به شرایط محیط دیم. تعیین خصوصیات مورفولوژیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . نتیجه پس از اتمام طرح گزارش خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *