بررسی و تعیین اثر تاریخهای کاشت مختلف بر عملکرد فنولوژی ارقام آفتابگردان


متن کامل در سایت امید فایل 

پنج تاریخ کشت از /1/55 تا /3/12 به فاصله 15 روز به عنوان کرت اصلی و سه رقم هیبرید با ترکیب -1 CMS x R46 -2 CMS19 x R43 -3 CMS14 x R43 به عنوان کرت فرعی در چهار تکرار در قالب طرح کرتهای خرد شده، مورد بررسی قرار گرفت . بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کشت چهارم هیبرید CMS15 x R46 با 2091 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کشت دوم هیبرید CMS19 x R43 با 2068 کیلوگرم در هکتار بوده و بیشترین قطر طبقه و وزن هزار دانه نیز مربوط به تاریخ کشت دوم هیبرید CMS14 x R43 به ترتیب با 18/2 سانتیمتر و 53/9 گرم بوده و در کل تاریخ کشت دوم یعنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *