بررسی اثرات مصرف مقادیر مختلف ازت با تاریخهای برداشت بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند


متن کامل در سایت امید فایل 

در سال 1374 بمنظور تعیین مناسبترین مقدار مصرف ازت و بهترین زمان برداشت و اثرات متقابل آنها بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند طرحی با سه سطح ازت N180, N90, N0 (در کرتهای اصلی) با دو زمان برداشت محصول (مرحله اول 15-20 مهر ماه و مرحله دوم 15-20 آبان ماه) (در کرتهای فرعی) جمعا در 4 تکرار اجرا گردید به طوری که مقدار 180 کیلوگرم فسفر و 90 کیلوگرم پتاس در هکتار در کلیه تیمارها بطور یکنواخت مصرف شد ضمنا برای بررسی تاثیر مصرف 270 کیلوگرم ازت در هکتار و نیز مصرف عناصر میکروالمنت بر روی عملکرد چغندرقند چهار تیمار اضافی در مجاورت طرح اصلی مورد آزمایش قرار گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *