واکنش تعدادی از ارقام زراعی گندم به سمیت آلومینیوم محیط


متن کامل در سایت امید فایل 

تعداد 30 رقم از ارقام زراعی گندم در ایران از نظر میزان حساسیت و مقاومت آنها به مقادیر سمی آلومینیوم محیط مورد بررسی قرار گرفتند. در بین ارقام بررسی شده ارقام "داراب " و "برکت " به ترتیب به عنوان حساس‌ترین و مقاوم‌ترین ارقام گندم به تنش آلومینیوم محیط معرفی شدند. در رقم مقاوم میزان وزن خشک گیاهان در حضور غلظت 300 میکرومولار آلومینیوم افزایش یافت . در رقم حساس سمیت آلومینیوم باعث کاهش میزان تقسیم میتوز در انتهای ریشه گردید. از علائم مشخص سمیت آلومینیوم قطورشدن ریشه‌ها همراه با کاهش رشد طولی آنها بود. با استفاده از روش رنگ‌آمیزی به وسیله هماتوکسیلین و اندازه‌گیری آلومینیوم با دستگاه جذب اتمی بیشترین تراکم آلومینیوم در گیاهان حساس در انتهای ریشه‌ها بود. میزان جذب آلومینیوم در ریشه‌های گیاهان حساس در ده دقیقه اول نسبتا سریع و سپس برای بیست دقیقه دیگر به آهستگی ادامه یافت . در رقم حساس ، حضور آلومینیوم باعث کاهش در میزان جذب پتاسیم، منیزیم و کلسیم گردید. میزان کاهش کلسیم در اندام‌های هوائی گیاه حساس به مراتب بیشتر از دو کاتیون دیگر بود. وجود آلومینیوم در محیط رشد تاثیری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و تراکم پرولین در ارقام حساس و مقاوم نداشت . نتایج این تحقیق نشان داد که در ریشه‌ها سمیت آلومینیوم مستقل از اثرات مربوط به افزایش پروتون محیط عمل می‌کند. در رقم مقاوم در ضور آلومینیوم PH محلول محیط ریشه بیشتر از PH محیط ریشه رقم حساس افزایش یافت . با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که مکانیسم مقاومت رقم مقاوم به آلومینیوم به علت افزایش PH محیط ریشه و غیرفعال نمودن آلومینیوم در محیط ریشه می‌باشد که نتیجه آن جذب کمتر این عنصر مضر توسط سلول‌های ریشه خواهد بود .(Exclusion mechanism)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *