نقش پتاسیم در کاهش آب مصرفی مرکبات و تاثیر آن بر عملکرد محصول با آبیاری قطره‌ای


متن کامل در سایت امید فایل 

این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت سه میزان آب مصرفی 40، 55 و 70 درصد از طشتک کلاس A و چهار میزان پتاسیم 0، 500، 1000 و 1500 گرم سولفات پتاسیم به هر درخت در سه تکرار اجرا و در سومین سال نتایجی بشرح زیر داشته است . میزان آب مصرفی تیمارهای خشک ، متوسط و نر به ترتیب 7621، 10424 و 13218 مترمکعب و عملکرد محصول نیز به ترتیب 28971، 35868 و 35118 کیلوگرم در هکتار بوده است که نشان می‌دهد تیمار خشک با سایر تیمارها تفاوت عملکرد کاملا "چشم‌گیری دارد" بین تیمارهای کودی نیز تفاوت کاملا مشهود بطوریکه تیمار K0 نسبت به سایر تیمارهای پتاسیم بیش از 7 تن در هکتار کاهش محصول نشان می‌دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *