بررسی اثر زمان و میزان کود فسفره بر روی عملکرد یونجه (رقم همدانی)


متن کامل در سایت امید فایل 

بمنظور بررسی و تعیین میزان و زمان کود فسفره برروی یونجه طرحی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی باشمای ذیل به مورد اجرا گذاشته میشود : کرت 51 = تکرار 3 x تیمار 17 = 0 + P45,P90,P135,P180 x T1,T2,T3,T4

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *