بررسی در توده‌های در حال تفکیک ، لاینها و ارقام جو در آزمایشات بین‌المللی


متن کامل در سایت امید فایل 

در این طرح تعداد 321 توده F2 حاصل از کراس لاینهای بهاره x بهاره و 353 لاین و رقم در قالب دو آزمایش IBYT و IBON مورد مطالعه قرار گرفته و طی دوره زراعی صفات مختلف یادداشت‌برداری و محصول کرتهای آزمایشی توزین و نتایج بدین شرح حاصل گردید. از بین توده‌های در حال تفکیک تعداد 60 تک بوته جهت بررسی در نسل F3 انتخاب شدند. با توجه به خصوصیات یادداشت شده تعداد 62 شماره آزمایش IBON و 13 شماره آزمایش IBYT جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سال بعد انتخاب گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *