اثر اکسین ها بر ریشه زایی و گلدهی دو رقم میخک ‏‎(Diaxthus caxyophyllus l.)‎‏


متن کامل در سایت امید فایل 

بسیاری از افزایشگران ،برای ریشه دار کردن قلمه های میخک از اکسین ها بهره جو یی کرده اند اما تاکنون اثر اکسین ها بر گلدهی قلمه های تیمار شده گزارش نشده است . این ژوهش در سالهای 1376 و 1377 در یک کارخانه تجارتی پرورش گل بریدنی میخک واقع در منطقه شهریار در استان تهران روی دو رقم جدید میخک ،رقم استاندار ،جیامایکا و رقم منیاتور بریل انجام گردید . پس از گزینش گیاهان مادری ،شاخساره های 8 تا 10 سانتیمتری که در کره ها تشکیل شد ،برای تهیه قلمه ، مورد استفاده قرار گرفت . در این پژوهش از دو اکسین نفتالین استیک اسید (Naa) با غلظت های 0، 25، 50، 100، میلی گرم در لیتر و همچنین آمیخته ای از غلظت های یاد شده این دو اکسین با یکدیگر استفاده شد . قلمه ها به مدت 10 دقیقه در محلول هورمونی قرار گرفتند و بی درنگ به محیط ریشه زایی انتقال یافتند . محیط ریشه زایی آمیخته ای از ماسه و خاکستر سبوس برنج به نسبت حجمی مساوی بود برای اجرای این پژوهش از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 تکرا ر استفاده شد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *